A A A
SmodBIP

Majątek

Majątek

Stan na dzień 31.12.2010

Nieruchomości Wartość
Środki trwałe
– budynki, lokale 1.138.586,52
– urządzenia techniczne i maszyny 335.211,57
– środki transportu 253.268,70
Ogółem 1.727.066,79

Stan na dzień 31.12.2014

Nieruchomości Wartość
Środki trwałe
– budynki, budowle 1 439 179,67
– urządzenia techniczne i maszyny 369 946,47
– środki transportu 338 503,22
Ogółem 2 147 629,36

Stan na 31.12.2017r.:pobierz...Opublikował: Administrator Systemu
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Wojciech Tomaszewski
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 610