A A A
SmodBIP

Plan postępowań 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości równej lub przekraczające kwoty wskazane w art. 4 ust 8 ustawy Pzp,

jakie Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

usługa/dostawa/ robota budowlana

Orientacyjna wartość zamówienia w zł (brutto)

Przewidywany tryb

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

 

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dostawa sprzętu IT, budowa sieci LAN w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e- usług medycznych w Gminnym Centrum Zdrowia Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku”

 

 

 

dostawa

 

1 008 207,00

Przetarg nieograniczony

 

I kwartał

 Opublikował: Administrator Systemu
Publikacja dnia: 21.02.2018
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 21.02.2018
Dokument oglądany razy: 9 697